Published: 2023-06-02

Stress analysis of ring-stiffened sandwich cylindrical shells

CAO Xiaoming, YU Weining, WANG Lei, LI Zhao, ZHANG Hao, ZHAO Zhigao