Published: 2023-06-02

Recent progress on an electro-induced infrared thermal radiation control device

YU Huijuan, REN Zichen, WANG Bo, XU Gaoping, SONG Shanshan, LIU Dongqi, HAO Tingting, ZHANG Leipeng, LI Yao

A numerical analysis of scour of suction bucket foundation in sand

ZHAO Xueliang, SUI Shuhuan, CHEN Xinrui, REN Yanzhong, WU Chengen, SONG Qiming

Simulation method of inter-stage bleeding of multi-stage axial compressor

DING Jun, ZHENG Jiansheng, ZHENG Qun, SUI Yongfeng, SHI Derun, ZHANG Hongwei

Solid Dispersion- Aupdated Review Study

Dupinder kaur, Richa Mishra, Manmeet Singh Saluja

65 - 69

Solid Dispersion- A Updated Review Study

Dupinder kaur, Richa Mishra, Manmeet Singh saluja

100 - 106